เกี่ยวกับเรา

 • ก่อตั้ง บริษัท ชื่อ: Heng Xin Machinery Company

 • โรงงานแห่งใหม่สร้างขึ้นโดยมีพนักงาน 50 คน

 • ได้รับรางวัลองค์กรอุตสาหกรรมและการค้าระดับจังหวัดหน่วยเครดิต AA

 • ได้รับรางวัล China Quality

 • เปลี่ยนชื่อ บริษัท เป็น บริษัท Zhejiang Max Machinery

 • ได้รับรางวัล Taizhou Famous Brand และ Taizhou Famous Goods

 • มีใบอนุญาตส่งออกและเริ่มส่งออกเครื่องจักรของเราไปต่างประเทศ

 • ได้รับใบรับรอง CE และได้รับรางวัล Zhejiang High Technology Products

 • ผ่าน ISO9001: 2000

 • ย้ายไปโรงงานแห่งใหม่ในเขตอุตสาหกรรม

 • Max กลายเป็นโรงงานสาธารณะที่มีรหัสสต็อค 831 854

 • เครื่องปิดผนึกตะเข็บลมร้อนประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาด

 • ต่อไป ........